Census Manager

Census Manager

Census manager Applikation til at indlæse distriktsgeometrier til LIFA Census.

Til LIFA Census medfølger en simpel manager-applikation.

Applikationen anvendes til at:

  • Indlæse nye distrikter
  • Slette distrikter
  • Opsætte hvilke GIS-distrikter der skal være til rådighed for Census-kuben og befolkningsprognosen
  • Opdatere Census-kuben
LIFA Census Manager tilpasser sig automatisk alt efter hvor mange moduler af LIFA Census du har adgang til.