Census Geodemografi

Census Geodemografi

Census Geodemografi Kernen i LIFA Census er autoritative registerdata. Borgere og flytninger stammer fra beregninger på kundens lokale CPR-register, boligoplysninger stammer fra beregninger på BBR-registeret, virksomhedsoplysninger fra beregninger på CVR-registeret. Alle disse registre er tilgængelige i LIFAs LOIS-database og baseres derfor på denne løsning. Men det er ikke alle oplysninger der kan udledes af de registre kommuner og regioner har adgang til. Eksempelvis kan oplysninger om uddannelse, beskæftigelse og indkomst ikke udledes af eks. CPR-registeret. Det er kun Danmarks Statistik der kan levere sådanne socioøkonomiske informationer.

Derfor giver vi muligheden for at udvide registeroplysningerne i LIFA Census med en lang række statistiske variable fra Danmarks Statistik. Data er primært baseret på vejbidssegmenter og i mindre grad celledata.

Mindste statistiske enhed i datapakken er 5 husstande. Du får derfor ikke adgang til data om den enkelte husstand/person. Individdata skal nemlig anonymiseres før Danmarks Statistik må udlevere oplysningerne, hvorfor oplysningerne om de enkelte husstande er aggregeret med de fire nærmeste husstande. Derfor vil data være behæftet med en usikkerhed hvis man arbejder med meget få husstande, men retvisende hvis man arbejder med data baseret på distrikter eller bydele.

De socioøkonomiske data aggregeres automatisk på de distrikter der indlæses til LIFA Census. Derfor kan du altid se fordelingen af uddannelsesniveau, indkomst, formue mv. for husstandene i jeres distrikter gennem løsningen – både i GIS og BI, afhængigt af hvordan du har sammensat din LIFA Census-pakke.

Statistiske variable i Census Geodemografi:

 • Aldersfordeling
 • Beskæftigelse
 • Bilrådighed
 • Bolig (ejerforhold, type, størrelse, opførelsesår, opvarmning, tagmateriale)
 • Børn
 • Civilstand
 • Conzoom
 • Familietype
 • Formue
 • Gallupdata (digitalisering, medie, miljø, rygning, transport)
 • Herkomst
 • Indkomst
 • Socialklasse
 • Uddannelse

Adgange til data:

 • LOIS Statistik
 • Census-kuben
 • WMS-lag (i GIS)
 • Census Benchmark