Census Cubes

Census Cubes

Census Cubes LIFAs geodatawarehouse: LOIS Statistik rummer en lang række basisdata om borgere og de familie- og boligforhold de lever under. I LOIS Statistik ligger disse data klar til anvendelse på kort i GIS-systemer, men via Census Cubes kan de også bruges som datagrundlag i kommunale ledelsesinformationssystemer og afrapporteringer. Flere platforme, forskellige brugere, men samme datakilde.

Særligt værdifuld er den automatiske kobling i Census-kuben mellem borgeren, boligen, virksomheden mv. og kommunens selvvalgte geografiske distrikter. Det har med denne funktionalitet aldrig været lettere at danne nøgletal på alle former for distrikter og geografiske inddelinger. De geografiske nøgletal kan opbygges på en lang række tællere i kuben: borgere, til- og fraflyttere, boliger, virksomheder. Mange kommuner anvender allerede nu Census-kuben til at få information om bosætningsmønstre, demografisk udvikling og socioøkonomiske fordelinger. Informationer der både er værdifulde i udformning af kommuneplan, bosætningsstrategier, men også for generel afrapportering af ”rigets tilstand”.

Tællere i kuben:

 • Antal borgere (månedsgranuleret)
 • Antal familier (månedsgranuleret)
 • Antal husstande (månedsgranuleret)
 • Interne til- og fraflyttere
 • Mellemkommunale til- og fraflyttere
 • Ind- og udrejste
 • Fødsler og dødsfald
 • Flyttebalance
 • Antal boliger
 • Antal virksomheder
Nævnere i kuben:
De mange tællere kan fordeles på en lang række relevante nævnere (dimensioner) Nogle nævnere er generelle, mens andre kun er rettet mod specifikke tællere
 • Alder
 • Boligtype/-størrelse mv.
 • Brancher (virksomheder)
 • Beboelsesstatus (boliger)
 • Distrikter
 • Til-/fraflytningskommuner
 • Ind-/udrejselande
 • Socioøkonomi (geodemografi)